Wednesday 29 June 2016

History of Bexhill's postal services dullness

Bexhill Observer: Walk follows the 500-year history of Bexhill's postal services

"In 1501, there was no postal service in Bexhill"
"In 1502, there was no postal service in Bexhill"
"In 1503, there was no postal service in Bexhill"
"In 1504, there was no postal service in Bexhill"

Two hours later...

"In 1816, there was no postal service in Bexhill"
"In 1817, there was no postal service in Bexhill"
"In 1818, there was a postal service in Bexhill"

Spotter's Badge: Christina

1 comment:

  1. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

    Công ty vận chuyển hàng nước ngoài FadoExpress hàng đầu chuyên vận chuyển, chuyển phát nhanh siêu tốc đi khắp thế giới, nổi bật là dịch vụ gửi hàng đi mỹ, gửi hàng đi úc uy tín, giá rẻ.

    ReplyDelete